[-]
ReklamaTags
Author: Pussy Lounge - Replies: 0 - Views: 3572
Modyfikacja wyglądu klawiatury systemowej na styl ICS
ExclamationExclamationExclamation WSZYSTKO NA WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ExclamationExclamationExclamation


1. Pobierasz wybrany styl klawiatury i wrzucasz do pamięci wewnętrznej telefonu.

2. Uruchamiasz telefon w trybie "Recovery" poprzez wyłączenie i następnie włączenie go wciskając przycisk zwiększania głośności z boku telefonu +
przycisk włączenia telefonu i trzymamy 3s po pojawieniu się napisu Samsung.